Image Alt

Ataşman Defteri

Ataşman Defteri

Plan Ve Projeleri Bulunmayan İşlerle İlgili İmalatlara Ait Kroki, Bilgi Ve Hesaplamalar İle Tartı, Ölçü Tutanakları Gibi Hususların Kayıt Edilmesi İçin Kontrollükçe İmzalanarak Müteahhide Verilen Defter.

« Sözlük Dizinine Geri Dön