Image Alt

Betonarme

Betonarme

Bilimsel Tabir

Kelime olarak Fransızcada donatılmış beton anlamına gelen Beton Arme terimlerinden türetilmiş bir kelime; malzeme olarak ise Beton ve Donatıdan oluşan çok önemli bir yapı malzemesidir.

Basit Tabir

Kolon kiriş vb. yapı elemanlarının Beton ve Donatı (Demir) ‘den elde edilmesidir.