Image Alt

Duvar

Duvar

Yapılarda Taş, Tuğla, Briket, Kerpiç Ve Benzerleri Gereçlerle Yapılan Düşey Bölme Öğesi.

1)Alın Duvarı: Bir Beşik Çatıda Damlalık Aşığının Yanında Giden Duvar Parçası, Kalkan Duvar.
2)İstinat Duvarı: Yüksek Bir Setin Kenarına Toprağı Tutturmak Üzere Örülen Duvar, Dayanma Duvarı.
3)Kalkan Duvarı: Bir Beşik Çatıda Âşıklara Dik Doğrultudaki Üçgen Dış Duvar.
4)Sağır Duvar: Pencere, Kapı Gibi Boşluğu Olmayan Duvar.

« Sözlük Dizinine Geri Dön